Wist u dit?

Op deze pagina ditjes en datjes.

Nederlands               Mestreechs

Aal                             iel

Alver                          Abel(ke)

Barbeel                     Berreb

Brasem                     Briesem(ke)

Grondel                    Govie

Haring                       Hiering

Karper                      Kerp

Kolblei                      Bli(e)k(ske)

Kopvoorn                Maon, Snapper

Pos                            Joed(juudsje)

Ruisvoorn               Reetröts

Rivierprik                 Negenuiger

Zeelt                          Louw

Voorn                       Röts / Rütske

Winde                       Windel

Serpeling                 Gruis(ke)

Sneep                       Kommel / Pinneke

Snoek                       Snook

Kikkervisje              Koeleköpke

********************

Paling bedreigde diersoort

Paling is een bedreigde inheemse diersoort en staat op de Rode Lijst van de IUCN (als ‘critically endangered'). De soort wordt internationaal beschermd. Tijdens de rechtszitting lichtte de officier de slechte situatie van de aalstand toe: al jaren is sprake van een drastische terugval in de aalstand in Europa. Het volwassen palingbestand in Nederland is in vijftig jaar met 95% afgenomen. In Europa is het glasaalbestand (jonge paling) minder dan 1% van wat het was in de jaren tachtig. Dat is de reden waarom het de overheid deze zaken aanpakt.

Vissen op paling is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Zo dienen aalfuiken met kleine mazen voorzien te zijn van ontsnappingsringen, zodat ondermaatse paling kan ontsnappen. Ook is het verboden te vissen in de zogeheten ‘gesloten periode', die loopt van 1 september tot 1 november.

De prijs van paling is hoog, het stropen van paling is lucratief. De straffen die op dergelijke overtredingen zijn gesteld zijn sinds 1 januari 2013 verhoogd, in verband met toename van visstroperij en de negatieve gevolgen daarvan voor de beroepsvisserij en de visstand.

Bron: Openbaar Ministerie 

********************