Nieuws vispas 2017 en aanvulling VVM verenigings lijst viswateren. 
 

   
   
   

   
     
   
                                                                         ******************Vispas

 

Informatie over de VISpas

De VISpas

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van de sportvisser.
Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is.
Samen met de bijbehorende ‘lijsten van viswateren’ is de VISpas tevens de vergunning.
Er mag met 2 hengels gevist worden in de wateren die genoemd staan in die lijsten.
Er is een landelijke, een federatieve en een verenigingslijst van viswateren.
Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is een VISpas noodzakelijk.
De Sportvisakte bestaat niet meer.

 

De JeugdVISpas

Voor jeugdleden tot en met 13 jaar, die willen vissen met 2 hengels of op roofvis is er de JeugdVISpas.
De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas.
Peildatum voor de leeftijd is 1 jan .
Dus als je op 1 jan  nog 13 jaar was, mag je het hele jaar nog vissen met de JeugdVISpas.

 

Jeugdvergunning

Speciaal voor de jeugd tot en met 13 jaar is er een Jeugdvergunning waarmee gevist mag worden met 1 hengel en beperkte aassoorten (brood, made, worm, maïs), en niet op roofvis.
Met deze Jeugdvergunning ben je geen lid van de vereniging. De Jeugdvergunning kost 10 euro. Ook hier geldt 1 januari  als peildatum.

 

Jeugd onder begeleiding

Voor jeugd tot en met 13 jaar is het toegestaan om onder begeleiding van een volwassene (min. 18 jaar) die wel in het bezit is van een VISpas, zonder visvergunning te mogen vissen met 1 hengel en beperkte aassoorten, niet op roofvis.

 

Kleine VISpas

Hiermee mag de sportvisser vissen met 1 hengel en beperkte aassoorten, niet op roofvis, in een beperkt aantal wateren.
Dit beperkte aantal wateren staat in de ‘Kleine Lijst van Viswateren’.
Voor Limburg zijn alleen het Juliana kanaal na km 0.5 bij de invaart te Borgharen, en het Lateraal kanaal opgenomen in de Kleine Lijst van Viswateren.
De kleine VISpas is geen bewijs van lidmaatschap.
U kunt dus met de kleine VISpas niet in de Maastrichtse viswateren vissen.
Schaf deze pas niet aan!!

 

Inschrijven als lid (na 1 januari 2013)
Bij het inschrijfpunt in Maastricht Flamingo Hengelsport - Nazareth en Toko Hengelsport te Caberg Maastricht
kunt u lid worden van de hengelsportverenigingen van het Samenwerkingsverband Verenigde Vissers Maastricht (VVM).
De contributie bedraagt 36,00 euro. Voor jeugdleden is dat 17,50 euro.

Bij inschrijving ontvangt u een voorlopig bewijs van lidmaatschap/tijdelijke VISpas.
Dit bewijs is een maand geldig.
De aanvraag voor het definitieve lidmaatschap dient u zelf op te sturen naar Sportvisserij Nederland.
Bij inschrijving ontvangt u het boekje ‘Lijst der Viswateren’ met de landelijke en federatieve viswateren.
Dit boekje is drie jaar geldig.
U ontvangt ook de verenigingslijst van viswateren, waarmee u in de Maastrichtse viswateren kunt vissen.
De verenigingslijst is 1 jaar geldig.
Pas nadat u definitief lid bent, kunt u de aparte Pietersplas vergunning en/of Derde Hengelvergunning aanvragen bij
de ledenadministratie.
 

Ook als u al lid bent van een andere hengelsportvereniging die is aangesloten bij een landelijke federatie,en u wilt vissen in de Grensmaas, de grindgaten langs de Maas in (Maastricht , Eijsden), of de vijvers in Maastricht, moet u zich inschrijven als lid van VVM en de volledige contributie betalen.

 

VISplanner rechtsgeldig

    Let op: vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in 
    de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. 
    Met de digitale lijst van    viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en  
    worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard. zie:Visplanner

 

Als u via het Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap in het bezit komt van een "extra" VISpas dan kunt U de 'dubbele afdracht ' minus 3,50 euro administratiekosten via Sportvisserij Nederland terug krijgen. Als uw bankrekening nummer daar bekend is, gebeurt dat automatisch op het eind van het kalenderjaar. Maar dat kan ook binnen enkele weken. Dan moet u met de VISpassen in de hand het formulier "dubbele afdracht" invullen op de website www.vispas.nl en daar de drie stappen goed doorlopen.
 

Boete bedragen 2016

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2016

 
Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende
H 645 a met één of twee hengels                                                                                                      € 130
H 645 b met één peur                                                                                                                      € 200
H 645 c met meer dan twee hengels                                                                                                 € 350
Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647 b een schriftelijke toestemming                                                                                              €   90
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten                                                                       €   90
Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig                                                                                          *
Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen                                                              € 280
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *
Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas                                                          €   90
H 652 b een staand net € 280
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem
           aangewezen water                                                                                                               €   90
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang                                                     €   90
Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van
          75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte
          vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van
          deze vispassage                                                                                                                    € 140
Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden                       €   90
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt
             om daar te vissen                                                                                                              €   90
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee
             te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende                           € 130
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen
             en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende                                          € 280
H 662 e van een niet toegestaan vistuig                                                                                                 *
Levend aas:
H 664 a vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas                                                  € 370
Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten                         *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd                                       *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm.                                                      *

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen
 
Valse naam / identificatieplicht:
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven                                                    € 370
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden                  

Geluidshinder

H 200 Nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht                                                               € 140
H 205 Veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende/ de omgeving (APV**)                      € 14

Vuur stoken

H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (APV**)                                               € 280       

 

 
  * bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie
** APV = Algemene Plaatselijk Verordening