Verstandig sportvissen

 

In Maastricht beleven duizenden sportvissers veel plezier aan de hengelsport. Sportvissers zoeken de rust en stilte aan de waterkant om even te kunnen ontsnappen aan de drukte van alledag. Vissen is: ontspannen en genieten van de schoonheid van de natuur bij de spanning van de sport.

De drie hengelsportverenigingen in Maastricht: MPHV De Geduldige Soppers, HSV De Geusselt, en Visstandverbetering Maas, spannen zich gezamenlijk in om het sportvissen in Maastricht te bevorderen, en al het moois wat we hebben ook mooi te houden.

Voor sportvissers geldt dat zij met levende dieren in de levende natuur omgaan. Dat dient met respect en zorg te gebeuren: Verstandig sportvissen dus! In de Nederlandse samenleving is het bewustzijn ten aanzien van het welzijn van dieren sterk gegroeid. Daarom volgen hieronder belangrijke richtlijnen voor de omgang met vis die elke sportvisser in Nederland dient op te volgen:

 

1. Doe er alles aan om de overlevingskans van de vis zo groot mogelijk te houden. Denk daarbij aan:

 

2. Gedraag u als een gast in de natuur. Denk daarbij aan:

 

3.Gedraag u als een gast op het terrein van anderen. De vis- en looprechten in uw vergunning zijn gehuurde rechten.
   Bij wangedrag kan ons de huur worden opgezegd. Dus:

  1. Respecteer de eigendommen van de terreineigenaren en houdt u aan zijn aanwijzingen
  2. Sluit hekken, en blijf op paden of langs afrasteringen lopen
  3. Zaag niet zonder toestemming aan bomen, struiken en oevervegetatie
  4. Parkeer uw auto op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen
  5. Nachtvissers mogen niet kamperen, open vuur is verboden
  6. Denk aan omwonenden en hou het stil en rustig

Ruim uw afval op!

 

Controle

Langs het water wordt regelmatig door Bijzondere Opsporings Ambtenaren en de politie gecontroleerd op alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ook terreineigenaren mogen uw papieren inzien. Houdt u aan de wet en de voorschriften van de vergunning. Als u ernstige overtredingen ziet, kunt u dat melden bij:

Secretariaat VVM  tel :043 3611782