Vrijdag 13-10-2017. Opening visvijver recreatie gebied Itteren-Borgharen.

   Onder grote belangstelling van vissers en inwoners Itteren en Borgharen werd het recreatiegebied
   door wethouder Krabbendam geopend.
   Door Visstand verbetering Maas werden 300 kg vis uitgezet.

          foto's Berry
     

 

 

   We hopen u te mogen begroeten op vrijdag 13 oktober.

        

      
                                                            ********************

                
                                                                                                                                              
©foto’s Berry Offermans
      
Na een melding vissterfte aan de “vief köp “ extra bemonstering gedaan door Berry.
      Water was prima in orde.: temp.21.9 gr-7,89 ppm en ander kant 21.8 gr-9,02 ppm. Fontein staat aan.
      Ruim voldoende zuurstof. Meest waarschijnlijke oorzaak: het paaien.
      Dierenambulance is gebeld voor opruimen.
     
wm
  
                                                             
********************

   Opschonen 2017.
     Het jaarlijkse opschonen van de Maastrichtse vijvers en beken is weer klaar..
     In Randwieck werden een tiental grote en kleine snoeken ,1 meerval,3 karpertjes, ±15 baarsjes, ± 20 ruisvoorn en 25 blankvoorn teruggezet.
     "Aw Besing" 1 grote ± 80cm dode schubkarper uit het water gehaald.
     Dousberg visplaatsen gecreëerd en een grote omgewaaide boom uit het water gehaald .
     Aan de Geusselt alleen aan de Stadionweg wat visstekken opgeschoond daar wij aan aan de zijde autoweg niet mochten snoeien van de Gemeente.
     Dit jaar hadden wij zeer hoge temperaturen tot regenbuien waar je als vrijwilliger niet blij van wordt.
     Tot over een jaar.

     Berry
    

    
©foto’s Berry Offermans

     zowel de vissen en het groen liggen te wachten op de noeste arbeiders

.                                                                                                             ********************

Hieper de Piep Hoera !!!

 

 We hebben bericht gekregen van onze advocaat  
 meester Berkers van de rechtsbijstand Das, dat wij bij
 de rechtszaak tegen de WKC gewonnen hebben.
 Het kan altijd nog zijn dat de andere partij nog eens
 in hoger beroep zou willen gaan, maar die kans is klein.
 De kans was klein maar RW heeft beroep aangetekend.
 
27-4-2017
  de voorzitter

Gesloten tijd vissen.
   Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 30 juni).
   Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.
   Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)**.
   Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
   Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.
   Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.

  Gesloten tijd aassoorten voor de hengel

  Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater
  te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:
  *een dood visje;
  *een stukje vis (ongeacht hoe groot);
  *slachtproducten;
  *alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan
   2,5 cm.
   bron SVN

Nationale Hengelsport dag 2016

 

  In de mist werd het VVM pavveljoen opgezet door Ruud en Berry. Wij moesten dit jaar een beetje schuiven daar er bij de steiger al een paar vissers bezig waren.
  Maar daarom niet getreurd. Inmiddels was onze fan Mirjam gearriveerd welke aanbood te helpen maar dat was niet nodig. Mirjam toch bedankt.
  Rond negen uur was dit karweitje gepiept en was het afwachten wie er komen zou.
  Even voor haf 10 kwam Raf met zijn vader Björn aan lopen. Berry stelde zich zelf en Ruud voor. Vlak erna meldde zich ook Carlo van het I.V.N. aan en werden zijn
  spullen op de tafels uitgestald. Ook   onze Vz was op zijne velo gearriveerd. Even voor tienen werd oud cursist David Schobbe afgeleverd door zijn vader. Deze wilde
  meteen aan de slag als visser. Ook Nico en wat later Matth. kwamen aan gewandeld. Het was 10 uur dus “Aon de Geng”
  Berry heette iedereen van harte welkom en legde uit wat er ging gebeuren deze dag. Hierna hij gaf het woord aan Carlo die op zijn beurt Raf wat vragen stelde over
  zijn kennis van waterdiertjes.
  Na alles uitgelegd te hebben, gewapend met netjes en emmers, op naar de waterkant. Helaas werden er niet veel waterdiertjes gevangen wat te wijten valt aan de
  stortregens die de avond en nacht ervoor gevallen waren. Het water was grijs en troebel. Ook dat de zon niet scheen was hier debet aan.
  Er werden honderden watervlooien ,enkele libellen larven en nog wat kleine torretjes. Na dat deze beestjes door Carlo besproken en door de microscopen
  bekeken waren namen wij afscheid van Carlo met een kleine attentie en een afspraak voor 2017.
  David was al aan het vissen maar met veel te zwaar materiaal waar hij op gewezen en geholpen werd door Hub. Raf’s vader Björn had de hengels uit de auto gehaald
  om samen met Raf te vissen. Björn op karper en Raf met de vaste stok. Nu was het zonnetje toch nog verschenen wat zeer aangenaam was. Ook was er nog sociale
  controle. Na wat aanbeten bij Raf ,die niet goed op zijn hengel lette, werd er toch nog een visje gevangen namelijk een Zwartbek grondel .
  Raf kon zijn geluk niet op . Gewonnen van zijn vader.
  De dag liep ten einde en er werd afscheid genomen van David en Björn en Raf.

  Berry dankte iedereen voor getoonde belangstelling en vertrok met zijn VVM truck richting opslag.

  uw schrijverke
Hoebeerke

   
                                                                                                                                                                                         
© foto's Björn

   
                                    
                                                                                   
foto's © Berry

 De openbare facebook groep ”Visstandverbetering Maas” is in week 43/44 veranderd van een openbare groep in een besloten groep.
  
 wm

    De openbare facebook groep ”Visstandverbetering Maas” valt niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur Visstandverbetering-maas.
    Voor de openbare facebook groep ”Visstandverbetering Maas” ligt de verantwoording bij de beheerder van deze site.
   
meer info wm. 
 

Staatsbezoek 28-11-2016

 
   
bron de Limburger


 


ARCHIEF

In Memoriam

 

Dhr. Vic Hellwig

 

Erevoorzitter Visstand Verbetering Maas.

Meer dan 50 jaar de stuwende kracht

van

H.S.V. Visstand Verbetering Maas

*******************
 

 

Recreatievijver Itteren.
 
Na overleg vrijdag 15-7-2016 de volgende  informatie betreffende de recreatie vijver Itteren.
   
    *De vijver is goed bereikbaar met auto. Er is parkeergelegenheid voor ± 10 auto's. (zie tek.)
    *Met de (brom)fiets met viskarretje kan men tot kort bij de visstek komen.
    *Er mag vanaf alle oevers gevist worden. Er moet wel rekening gehouden worden met het bevissen van de paaiplaats tijdens de paaiperiode.
    *Hou rekening met de aan noordzijde gelegen recreatie plek voor kinderen.
    *Men heeft er de vispas en de VVM vergunning nodig om er te vissen.
    *hsv Visstand Verbetering Maas zorgt voor het visstand beheer.
    *
De recreatievijver wordt in het voorjaar van 2017 tot in detail afgewerkt.
   
*Het is een Recreatie vijver en niet alleen een visvijver en toegankelijk voor iedereen.
    *
Er komen borden met ‘verboden te zwemmen'

    Over de definitieve oplevering is nog niet bekend wanneer. Meer info volgt .

   
   
                                                                             
   
 Berry
    
  

Rivierpark Maasvallei.

 

  Staatsbosbeheer plaatste kortgeleden verbodsborden bij de ingangen van het nieuwe “natuurgebied”. Daarop staat vermeld dat betreding van
  zonsondergang tot zonsopgang verboden is.
  Sportvissers met de juiste Vispas hebben echter het  recht om in de Rijkswateren ook s'nachts te vissen. De grondeigenaar dient daartoe
  “recht van overpad” te verlenen.
  Dus voor degene met hengelgerei en visvergunning geldt ten aanzien van de Grensmaas dit nachtelijk betredingsverbod verbod
  Hoe dan ook, Hengelsportverenigingen Visstand Verbetering Maas en Sportvisserij Limburg hebben nu met Staatsbosbeheer afgesproken
  dat aan het nachtvisrecht niet getornd mag, kan en zal worden. 
  Dat er (nu nog) maar een enkele sportvisser daar wil nachtvissen, doet niet ter zake. Ook minderheden hebben rechten, zeker waar ze er ook
  nog eens voor betalen.
 
wm.
   opm.:
De landelijke nachtvergunning(sticker maan) en de landelijke 3de hengelvergunning(sticker 3) verkrijgbaar via S.V.N. zijn niet geldig voor de V.V.M. wateren.
            Hier blijft de oude regeling van kracht
:Nachtvissen toegestaan in juni - juli - aug. (zie website VVM vergunning/verenigingslijst viswateren 2013)

                          

Recreatie vijver Itteren

 

Recreatie vijver Itteren vordert gestaag.

   Hub en Berry zijn afgelopen week in Itteren gaan kijken naar de visvijver in aanleg. De contouren zijn nu zichtbaar en
   ook het eiland heeft vorm gekregen. Zo te zien zijn er heel wat leuke visstekken te creëren.  Maar dat is nog even afwachten.
   De dekgrond is bijna overal verwijderden de kiezel is overal zichtbaar.
   Het is een drukte van jewelste in de bouwput van aan en weg rijdende vrachtauto's.
      
                                                                                                        
© foto's Berry Offermans

   Daar waar het vroegere grindgat "de koil " lag is nu een grote wateroppervlakte en is niet meer te herkennen.
                    
                                                                                                       
                                           © foto's Berry Offermans

                                                                                                  ***************

 

 Juridische strijd WKC Borgharen gaat verder.
   Op 1 september vond in Utrecht bij de meervoudige kamer van Rechtbank Midden-Nederland de behandeling van het beroepschrift van
   Sportvisserij Nederland,
   Sportvisserij Limburg, Visstandverbetering Maas en VBC Roerdal plaats in de zaak om de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen.
   Daarbij werden ook de beroepsschriften van vijf andere betrokken partijen behandeld.
   Mede door het grote aantal belanghebbenden en de uitvoerige behandeling duurde de zitting ongeveer vier uur, twee uur langer dan voorzien.
   Bij afsluiting van de zitting gaf de voorzitter aan dat een uitspraak in deze complexe zaak nog een aantal maanden op zich zal laten wachten.
bron svn
    wm

  
foto©Berry
  
plaats waar de WKC zou komen

                                                                               *******************